SCHOOLBAG ỨNG DỤNG
LIÊN LẠC VỚI PHỤ HUYNH CHO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

 SCHOOLBAG là ứng dụng kết nối liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh - học viên
SCHOOLBAG phù hợp với tất cả mô hình Quản lý đào tạo cho Trung tâm Ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hoa, Trung tâm đào tạo về Nghệ Thuật và Các khóa Đào tạo nghề.

 • Phụ huynh thông báo đã đến trường để đón học viên .
 • Phụ huynh thông báo đến trễ
 • Phụ huynh thông báo xin nghỉ học cho học viên.
 • Đọc tên học viên có phụ huynh đến đón.
 • Gửi thông báo SMS
 • Gửi thông báo về App SchoolBag
 • Nội dung thông báo đa dạng.
 • Đính kèm hình ảnh, file, có thể soạn thảo bằng html
 • Thông báo lịch học khi có cập nhật
 • Thông báo bảng điểm
 • Thông báo điểm danh
 • Thông báo hóa đơn học phí
 • Khởi tạo chatbox
 • Trao đổi thông tin với đại diện tư vấn

Hỗ trợ:

Để tìm hiểu về Schoolbag hay hỗ trợ tư vấn hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách theo cách tốt nhất.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ỨNG DỤNG SCHOOLBAG 

Thank You!

SchoolBag , Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo ,iLeader Ứng dụng đón trẻ, Ứng dụng đón con