SCHOOLBAG - ỨNG DỤNG DÀNH CHO PHỤ HUYNH - HỌC VIÊN

SCHOOLBAG Thông Báo đón bé khi đến giờ ra về.

THÔNG BÁO ĐÓN TRẺ.

- Tính năng thông báo này giúp phụ huynh và nhà trường có sự kết nối và nhanh chóng. Khi phụ huynh đến đón bé, chỉ cần dùng ứng dụng này để thông báo rằng mình đã đến trường đón con và ngược lại nhà trường cũng sẽ đọc tên học viên có phụ huynh đến đón.
- Trường hợp đến trễ có thể thao tác nhanh trên app thay vì gọi điện thoại hoặc nhắn tin sẽ rất mất thời gian.
- Ngoài ra, khi đang họp, không thể thực hiện cuộc gọi, Phụ huynh cũng có thể thông báo cho trung tâm biết bé nghỉ ngày đấy và với lý do cụ thể ở phần thông báo nghỉ.

Những hình ảnh khác của App